Endret: 15 aug 2017     Opprettet: 27 jun 2017

Montering av balkongfronter - framdriftsplan.

Informasjon.

Arbeidet med montering av balkongfronter.
Framdriftsplan:
Lavransv. 2-8 og Gunnulvsv. 10-12                    uke 32-34
Lavransv. 10-22                                                      uke 34-36
Lavransv. 24-36                                                      uke 36-38
Lavransv. 1-7 og 17-21                                         uke 38-40
Gunnulvsv. 2-8 og 14-18                                       uke 40-43
Gunnulvsv. 20-32                                                    uke 43-46
Lavransv. 9-15 og Gunnulvsv. 34-36                   uke 46-49

15.8.17
styret

Brannsikkerhet: Selvaag prosjekt opplyser om at fasadeplatene er av høyeste oppnåelige klasse for brennbart materiale, Euroklasse B-s1,d0. Det vil si at det er begrenset brennbart materiale med lite røykproduksjon og ingen brennbare dråper.
27.6.19
styret