7 jun 2018

Ladepunkter for el- og hybridbil

Nå etableres det 8 plasser for lading av el-og hybridbil i borettslaget.

Styret har gleden av å informere om at vi har inngått avtale om montering av 8 ladeplasser for elbil med Oslo Electro Company AS (OEC). Arbeidet startet denne uken ved gjesteparkeringen i Lavrans vei. 

Flere beboere har ønsket etablering av ladepunkter for el- og hybridbil i borettslaget.Styret søkte om støtte til dekning av kostnadene fra OBOS Grønt Ansvar og fikk innvilget kr. 200 000,-

Når det gjelder plasseringen av ladepunktene vil den bli følgende:

  • 4 plasser på gjesteparkeringen i Lavrans vei. Plasseringen blir de 4 parkeringsplassene nærmest MC-parkeringen.
  • 4 plasser på gjesteparkeringen ved muren ved garasjeanlegget i Gunnulvs vei.

Vi vet at noen håpet på mulighet for å etablere ladepunkter i garasjeanlegget, men det ble frarådet grunnet kapasiteten til el-anlegget og på grunn av brannfare.

Styret håper dette tiltaket kan bidra til at beboere som ønsker å skaffe seg el- eller hybridbil gjør dette. Mer info rundt reguleringen av ladingen, pris mv. vil komme etterhvert.