Endret: 2 mar 2019     Opprettet: 15 jan 2015

Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen består av


Sven-Erik Johansen

Mail: svenerik.johansen@yahoo.com

Tlf:41 47 02 88
 

I forkant av generalforsamlingen som avholdes på våren vil valgkomiteen gi informasjon angående valget. Har du ønske om å sitte i boretslagets styre, eller forslag på andre du tenker kan vært aktuelle kandidater, kan valgkomiteen kontaktes.