7 jun 2018

Invitasjon til førvisning - Lavrans vei 1 B

I anledning salgsstart for boligene som skal oppføres i Lavrans vei 1 B er naboene i Smalvollskogen borettslag invitert til førvisning tirsdag 12. juni kl. 17.00 til 18.30 i visningssenteret i Lavrans vei 1B.

Utbygger, forretningsfører og megler være til stede i visningssenteret for å besvare spørsmål om prosjektet. Det vil også være mulig å komme opp i stillas for å se på utsikten. 

Cura Eiendom og Privatmegleren byr på pølser, kaffe etc. 

Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig på www.lavransvei1b.no