7 jun 2018

Innleie av vaktmester for vår/sommer 2018

Vaktmester Per Karlsen er innleid til driftskontoret i sommermånedene.

Styret har vedtatt å leie inn vaktmester Per Karlsen fra Karlsens Vaktmestertjenester AS for en periode på 3 til 6 måneder fra 1. mai 2018. Formålet er å få ekstra hjelp i de travle sommermånedene, og innleien er planlagt å vare frem til det er avklart hvordan stillingen etter Erik Messel best kan benyttes i fremtiden. 

Driftskontoret er dermed bemannet med 2 vaktmestere for tiden, Trond og Per :)