Endret: 1 sep 2018     Opprettet: 23 jun 2018

Informasjon om uteområdene i borettslaget - etablering av avfallsbrønner

I uke 35 ble de nye avfallsbrønnene levert. Arbeidet med å installere disse starter i uke 38.

Alle beboerne i Smalvollskogen borettslag har fått infoskrivet som viser forslag til utformingen av uteområdene våre. Som det fremgår der vil arbeidet med de nedgravde avfallsbrønnene starte først med forventet oppstart i uke 38. Arbeidet med avfallsbrønnene er forventet å vare i 4-5 uker. 

Avfallsbrønnene vil være klare til bruk etter at sperregjerder er fjernet og innkasthus er merket

Arbeidet vil omfatte:

  • oppgraving av byggegrop for avfallsbeholder
  • montering av avfallsbeholdere
  • tilbakefylling med egnede knuste steinmasser

SIKRING AV BYGGEPLASSEN

Det er entreprenørens ansvar å sikre byggeplassen på best mulig måte. Vi vil imidlertid henstille alle foreldre til å passe ekstra godt på barna i anleggsperioden. All lek ved grøfter, utstyr og på lagerplasser er strengt forbudt.

STØY OG TILGJENGELIGHET

Grunnarbeider vil nødvendigvis medføre enkelte ulemper for beboerne. Støy, støv og en begrensning på tilgjengeligheten kan være vanlige konsekvenser av anleggsarbeidet. Smalvollskogen borettslag håper likevel at dette ikke vil skape for store problemer for den enkelte beboer.

Smalvollskogen borettslag har engasjert Steinbakken entreprenør as til å
gjennomføre arbeidene. Eventuelle spørsmål omkring anleggsarbeidene kan rettes til tlf 22 80 22 00.

Dersom det er spørsmål eller innspill knyttet til forslaget til utforming av uteområdene kan styret nås enten ved brev til postkassen i Lavrans vei 3 eller ved epost til styret@smalvollskogen-borettslag.no.