23 jun 2018

Informasjon om uteområdene i borettslaget

Alle beboerne i Smalvollskogen borettslag har nå fått rundskrivet som viser planen for utformingen av uteområdene.

Det hadde sneket seg inn en feil i rundskrivet da det står at det skal plantes rundt steinen i Lavrans vei 12. Det riktige er Gunnulvs vei 12. 

Arbeidet med avfallsbrønnene vil starte først med forventet oppstart 20. august 2018. 

Dersom det er spørsmål eller innspill knyttet til rundskrivet og planene for uteområdet kan styret nås enten ved brev til postkassen i Lavrasn vei 3 eller ved epost til styret@smalvollskogen-borettslag.no.