2 jan 2019

Hentedatoer for stort avfall 2019

Stort avfall hentes hver 2. måned i 2019.

Hentedatoer er:

  • Tirsdag 5 februar 2019 
  • Tirsdag 2 april 2019  
  • Tirsdag 4 juni 2019 
  • Tirsdag 6 august 2019  
  • Tirsdag 1 oktober 2019 
  • Tirsdag 3 desember 2019