1 sep 2018

Grilling på balkong

Styret vil minne om at det av hensyn til brannsikkerheten ikke er tillatt med bruk av ved-, kull- eller gassgrill på balkongene i borettslaget.

Forbudet mot bruk av ved-, kull- eller gassgrill på balkongene i borettslaget ble vedtatt av beboerne på generalforsamlingen 19. april 2017. Det som ble vedtatt var:

"Matlaging på balkongene er tillatt såfremt dette gjøres på en måte som ikke er til sjenanse for naboene. Av hensyn til brannsikkerheten i borettslaget er det ikke tillatt med bruk av ved-, kull- eller gassgrill på balkongene."

Dette står i husordensreglene på side 1 under "Alminnelige ordensregler".