Endret: 19 feb 2018     Opprettet: 3 feb 2018

Frist for forslag til saker til generalforsamlingen er 23. februar 2018

Ordinær generalforsamling i Smalvollskogen borettslag avholdes tirsdag 17. april på Tveita barneskole. Forslag om saker andelseierne ønsker behandlet sendes til styret senest 23. februar 2018. Forslagene må være skriftlige. Formell innkalling med informasjon om møtet, samt nærmere angivelse av tid og sted vil bli sendt andelseierne forut for møtet.

Dersom du som beboer har forslag til saker som bør behandles på generalforsamlingen kan du sende skriftlig forslag om dette til styret.

For å sikre effektiv og god behandlign av forslaget er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak 

Forslag sendes til styret pr. epost til styret@smalvollskogen-borettslag.no eller kan leveres til styrets postkasse i Lavransvei 3b. Forslag som leveres i postkassen må være underskrevet. 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Smalvollskogen Borettslag