Endret: 8 okt 2020     Opprettet: 8 des 2015

Rutine ved innmelding av skade

Den 1.1.2020 byttet borettslaget forsikring til Protector Forsikring ASA (org.nr. 985279721). Bakgrunnen for byttet var at tidligere leverandør, W.R Berkley, ikke lenger skal forsikre borettslag. 

HVA GJØR DU HVIS DET OPPSTÅR SKADE PÅ LEILIGHETEN?

1. Begrens skadeomfanget så mye som mulig. Dette innebærer at man selv kan kontakte håndverkere (feks. rørlegger) før Driftskontoret kontaktes. 

2. Vurder om det er en skade innboforsikringen din dekker eller om det faller inn under borettslagets ansvar, se vedtektene paragraf 5-2. Styret gjør oppmerksom på at skader som skyldes varmtvannsbereder, oppvaskmaskin mv. IKKE er borettskagets ansvar. 

3. Dersom du mener det er en skade som borettslagets forsikring skal dekke, kontakter du Driftskontoret på e-post med styret på kopi. Driftskontoret vil komme og se på skaden. Sammen med styret vurderer vi da om det er en skade Protector Forsikring skal vurdere. Dersom skaden ikke dekkes av borettslagets forsikring, men takstmann fra Protector har vært innom vil du få regningen for egenandelen. Det samme gjelder om du eller noen du har ansvar for som barn eller gjester har skyld i at skaden oppsto. Egenandelen er pr. oktober 2020 på 10 000 kr. 

KONTAKTPERSONER VED SKADE:

Ved skader på leiligheten er det viktig at Driftskontoret og styret raskt blir informert:

E-post til driftskontoret@smalvollskogen-borettslag.no med styret@smalvollskogen-borettslag.no på kopi.