Endret: 2 feb 2017     Opprettet: 8 des 2015

Innmelding av skade til forsikringsselskap

KONTAKTPERSONER VED SKADE:

Ved alle typer skader er det viktig at Berkley raskt blir informert:

Dere har fått tildelt følhende skadebehandler:

Ammra Bokhari:

Tlf: 23 27 24 54

Mail: abokhari@wrberkley.com

Sentralbord:

Tlf: 23 27 24 00

Mail: skade@wrberkley.com

Mellom 1600 og 0800 benyttes alarmtelefon: 67 55 25 00

Ved skade skal Dere gjøre det som er mulig for å begrense skadeomfanget.

Dette innebarer at Dere selv kan kontakte håndverkere ( f.eks. rørlegger) før Berkley taksmann har blitt kontaktet.