Endret: 3 jan 2020     Opprettet: 8 des 2015

Innmelding av skade til forsikringsselskap

Den 1.1.2020 byttet borettslaget forsikring til Protector Forsikring ASA (org.nr. 985279721). Bakgrunnen for byttet var at tidligere leverandør, W.R Berkley, ikke lenger skal forsikre borettslag. 

KONTAKTPERSONER VED SKADE:

Ved alle typer skader er det viktig at styret og Protector Forsikring raskt blir informert:

E-post til styret@smalvollskogen-borettslag.no

Skadeavdelingen hos Protector Forsikring:  

Tlf: +47 24 13 18 88

E-post: Skade@protectorforsikring.no 

Ved skade skal beboer(andelseier) gjøre det som er mulig for å begrense skadeomfanget. Dette innebærer at dere selv kan kontakte håndverkere ( f.eks. rørlegger) før taksmann fra Protector Forsikring har blitt kontaktet.