Endret: 2 nov 2017     Opprettet: 12 sep 2017

FELLESAREALER

DET ER IKKE TILLATT Å BRUKE FELLESROM SOM LAGRINGSPLASS. Alt som settes ned i fellesrom eller kjeller blir kastet uten ytterligere varsel når borettslaget har opprydding i fellesrom og kjellere hver 2. måned. Det er kun anledning å sette inn ting som skal kastes i påvente av neste "stort avfall". Styret minner om at det er andelseierne som betaler regningen for bortkjøring og tømming.