28 apr 2019

Containeren for glass og metall er flyttet til Gunnulvs vei 34

Containeren for glass og metall som sto ved Gunnulvs vei 10 og 12 er flyttet til innkjørselen ved Gunnulvs vei 34. Dette er gjort av sikkerhetshensyn for å hindre at tunge kjøretøy kjører inn ved lekeplassen osv. for å tømme containeren.