Endret: 25 apr 2019     Opprettet: 15 mar 2018

Svar fra Fylkesmannen angående vedtak om tillatelse til oppføring av boligblokk på tomta i Lavrans vei 1 B

Fylkesmannen har nå behandlet ferdig klagesaken fra borettslaget angående tillatelsen til bygging av boligblokk på tomta i Lavrans vei 1 B (som nå heter Lavrans vei 1 A, B og C). Dessverre stedfestet Fylkesmannen kommunens vedtak og tok dermed ikke borettslagets klage til følge.

Vedtaket fra Fylkesmannen er tilgjengelig på borettslagets facebookside og vil publiseres på nettsiden vår så snart det lar seg gjøre. 

 

Med hilsen 

Styret i Smalvollskogen borettslag