Endret: 15 mar 2018     Opprettet: 12 okt 2017

Referat fra beboermøte 24. oktober 2017

Til tross for ruskevær var det mange beboere som tok turen da styret inviterte til beboermøte i matsalen på Tveita barneskole.

Beboermøtet er beboernes møte der de kan få legge frem saker de er opptatt av for styret. 

Her er en oversikt over noen av sakene som ble tatt opp på møtet:

  • Uteområdene: Styret har engasjert en landskapsarkitekt som skal lage en helhetlig plan for grøntarealene i borettslaget. Det er tenkt områder for grilling, nedgravde søppelbrønner med mer. 
  • Elbiler: Flere beboere har vist interesse for elbil-lading og det skjønner vi i styret godt. Styret er i gang med å vurdere ulike tilbydere og vil også søke støtte hos ulike aktører som for eksempel OBOS. 
  • Garasjeanlegget: Vedtaket på generalforamlingen i 2017 gikk ut på at styret skal sørge for at det blir utført nødvendig vedlikehold på anlegget. Prisoverslaget i taksten styret har mottatt var mindre enn det de reelle kostandene vil komme på. I samarbeid med Selvaag Prosjekt vil arbeidet med vedlikeholdet starte. Det ble foreslått at styret lager en vedlikeholdsplan slik at man får oversikt over hva som må gjøres og når i borettslaget. Styret tar det med seg i det videre.
  • Lavransvei 1 (3): Kommunen har innvilget utbyggers søknad og dermed ikke tatt hensyn til borettslagets klage. Styret har klaget til Fylkesmannen og vi avventer deres vurdering. 
  • El-avfall: Henting av elavfall er bestilt og er ventet å komme på plass i løpet av november 2017. 
  • Balkongfrontene: En beboer lurte på hvorfor balkongfrontene ser ulike ut. Styret kjenner ikke til at det er ulik utforming på frontene. Vi minner om at dersom beboerne finner mener det er feil med balkongfrontene må de si fra til styret så vi kan ta det opp med Selvaag Prosjekt. 
  • Trafikken i Sigrid Undsets vei: En beboer foreslår at styret tar kontakt med kommunen angående vogntog som parkerer i Sigrid Undsets vei og skaper trafikkfarlige situsjoner. Kanskje man kan få innført vektregulering for parkeringen? Styret vil undersøke mulighetene og henvende seg til kommunen. 
  • Samarbeid med andre borettslag: Beboer etterlyser samarbeid med andre borettslag på Tveita. Blant annet er det muligeter for å arbeide for en ny flerbrukshall på Tveita. Samarbeid mellom borettslag har de gjort på Haugerud og de har har fått til mye bra. Styret vil ta dette videre. 
  • Rørsystemet i blokkene: Beboer lurer på når det ble foretatt en tilstandvurderign av rørsystemet sist. Styret kunne ikke svare på det der og da, men vil undersøke dette og vurdere om det er på tide med en ny tilstandsvurdering. 
  • Lekeplassen utenfor Lavransvei 10,12 og 14 har fått et nytt lekestativ etter ønske fra beboerne.