Endret: 30 sep 2020     Opprettet: 18 mar 2020

Ordinær generalforsamling gjennomføres digitalt via Vibbo

Generalforsamling i år finner sted som digitalt årsmøte og åpner onsdag 17.juni kl. 12:00. Du kan avgi din digitale stemme frem til møtet lukker torsdag 25. juni kl. 12:00. Det samme gjelder manuelle stemmer (som legges i styrets postkasse i Lavrans vei 3 B innen samme frist).

Kun obligatoriske saker som for eksempel godkjenning av årsregnskap og valg av  styremedlemmer vil bli behandlet på den ekstraordinære generalforsamlingen. Innkomne forslag til saker vil bli behandlet på en senere ekstraordinær generalforsamling. Det vil komme egen innkalling til dette når den tid nærmer seg.