Endret: 13 feb 2018     Opprettet: 3 apr 2017

Nye balkongfronter vedtatt på Generalforsamling den 19.4.2017

Valget falt på grått/hvitt. Selve prosjektet med montering vil starte mai/juni, nærmere beskjed kommer.

Da ble det en realitet med nye balkongfronter. Montering vil finnes ted i tidsrommet mai-oktober.Nærmere informasjon kommer om opptart.

 

Etter oppdrag fra Generalforsamlingen i 2016, har styret vurdert løsninger for nye balkongfronter. Etter en grundig prosess, hvor det er oppført flere test-balkonger fra to forskjellige leverandører, har styret kommet frem til at Selvaag har den beste totale løsning. Selvaag kommer best ut på både pris og kvalitet. Styret har valgt en løsning, hvor det festes steniplater over eksisterende konstruksjon. Dette holder prisen lav, og forhindrer at noen beboere som gjort egne innvendige endringer på balkongene blir berørt. Steniplater har 60 års fargegaranti, og er svært holdbare når det gjelder skader, vær og vind. Pris for oppgradering av balkongfronter: NOK 7 851 154,- inkl. mva. Sliping og maling av håndløpere: NOK 705 600,- inkl. mva. Totalt NOK 8 556 754,- inkl. mva. Det er i tillegg en opsjon på utskiftning av finerplater mellom doble balkonger (NOK 100 pr. løpemeter og til en timespris på NOK 1 300). Arbeidet vil pågå i tidsrommet mai-oktober. For å finansiere dette foreslår styret at vi bruker penger fra overskudd etter regnskapsåret 2016, samt låneopptak. For å finansiere låneopptaket foreslås en husleieøkning på NOK 100 pr. måned frem til lånet er nedbetalt. Selvaag vil selv presentere tilbudet på Generalforsamlingen. Styrets innstilling: Styret har i løpet av inneværende periode vurdert nye balkongfronter. I dag fremstår balkongene som slitte, og ødelegger totalinntrykket av borettslaget. Styrets innstilling til valg av leverandør samt økonomisk omfang vil bli presentert på Generalforsamlingen.