Endret: 8 apr 2020     Opprettet: 27 jan 2019

Informasjon fra Cura Eiendom AS om byggeprosessen i Lavrans vei 1 A-C

Utbyggingen av den 4 etg. høye blokken i Lavrans vei 1 A-C er i gang.

Informasjon for uke 38 fra Cura Eiendom AS som bygger på nabotomta vår: 

"Hei Naboer !

Byggingen går fremover, og vi har tett bygg, og begynt arbeidene med muring av fasader.

Innvendig går arbeidene på å lukke vegger, og snart starte malingen.

Utvendig er vi kommet langt, og baksiden er ferdig til planting.

Ellers vil vi i neste uke som tidligere varslet starte påkobling av Vann/avløp, og strøm.

Dette medfører dessverre noe arbeider i veien, og på noen av deres gjeste – parkerings plasser tvers over for vårt prosjekt.

Vi vil ha kjøreplater over evt. åpne grøfte, slik at ett felt alltid vil være åpent. I tillegg vil skilting og sikring av grøft bli fulgt opp tett.

Som ett tips , kan det være lurt å parkere ute i Sigrid Undsets vei, i neste uke for å unngå kø/korte stopp om morgenen. (se vedlagt kart)

Vi skal gjøre vårt ytterste for å gjøre oss raskt ferdig med arbeidene i veien.

Takk for tålmodigheten!

 

Med vennlig hilsen,

Rune Scheele

Cura Eiendom AS"

 

Tidligere informasjon: 

Her er oversikt over de ulike fasene i byggeprosessen:

"Rigg:

Vi vil rigge oss på nabotomt, som vi har leid av Smalvollskogen Borettslag. På denne måten forsøker vi å unngå å skape for mye ulemper for våre naboer i Lavrans vei.

Riving:

Rivingen er utført.

Grunnarbeid:

Det starter opp graving og rensk av tomt i begynnelsen av januar. Så vil det bli sprengning som vil vare i ca. 14 dager, for deretter å avsluttes med utlasting av masser og til slutt avretting og kumarbeider. Før vi starter sprengningsarbeidene vil det bli satt ut rystelses målere, og bli tatt video av leiligheter i de blokkene som ligger nærmest. De som bor innenfor en radius av 50 m fra der vi skal sprenge, har nå fått henvendelse fra Multiconsult som utfører kartleggingsarbeidet. (Se kart skisse under) Dette er standard prosedyre ved alt sprengningsarbeid, og frivillig for dere om dere vil slippe dem inn i leiligheten.  Grunnarbeidene regner vi med er ferdige mars/april.

Råbygg:

Betongarbeidene starter i midt februar og vil vare frem til august/september 2019. Det vil bli rigget kran på plassen, og det blir noe trafikk med betongbiler og lastebiler i perioden frem til Juni 2019. Da vil grunnskjelettet ha kommet opp.

Komplettering og innvendige arbeider:

Høsten 2019 starter vi med innvendige arbeider, som snekker, elektrikker og rørlegger, og det blir roligere rundt byggeplassen når arbeidene skjer innen dørs."

Da er det klart for innflytting 16. mars 2020.

 

Kontaktpersoner på plassen :

Byggherrens Prosjektleder : Rune Scheele 951 20 231

Vi vil også legge ut informasjon fortløpende på prosjektets hjemmeside: www.lavransvei1B.no

Hilsen

Cura Eiendom"