Endret: 3 jan 2020     Opprettet: 2 jan 2019

Hentedatoer for stort avfall 2019

Stort avfall hentes hver 2. måned i 2019.

Ved innsamling av stort avfall skal avfallet kun settes ut samme dag og beboer skal selv kaste avfallet på bilen. Det er forbudt å kaste spesialavfall som elektriske artikler, bilbatterier, malingsspannbildekk o.l. samt bygningsavfall etter rehabilitering av egen leilighet. Slikt avfall må beboer selv sørge for å fjerne på en forsvarlig måte.

Hentedatoer er:

  • Tirsdag 5 februar 2019 
  • Tirsdag 2 april 2019  
  • Tirsdag 4 juni 2019 
  • Tirsdag 6 august 2019  
  • Tirsdag 1 oktober 2019 
  • Tirsdag 3 desember 2019