Endret: 25 apr 2019     Opprettet: 3 mar 2018

Byggeprosjektet i Lavrans vei 1 A, B og C (tidligere Lavrans vei 1 B)

Dette er en oppsummering fra styret knyttet til byggeprosjektet i Lavrans vei 1 A, B og C (tidligere Lavrans vei 1 B).

Pr. 3. mars 2017 er klagesaken til behandling hos Fylkesmannen. Styret vil komme med mer info så snart det foreligger.

Du kan følge saken ved å trykke her (lenke til Plan- og bygningetatens innsynssider).

Nedenfor følger en oversikt over byggeprosjektet tilknyttet Lavrans vei 1 A, B og C (tidligere Lavrans vei 1 B).

 • Smalvollskogen borettslag mottok nabovarsel om nabovarsel fra CURA EIENDOM AS v/ Byggesaksrådgivning AS om oppføring av boligblokk på tomten som da hadde adresse Lavrans vei 1 B. Styret leverte merknader den 24. april 2017 (etter beboermøte 18. april 2017).
 • Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune mottok søknad fra CURA EIENDOM AS v/ Byggesaksrådgivning AS om oppføring av boligblokk den 3. mai 2017. 
 • Den 5. juli 2017 godkjente Plan- og bygningsetaten søknaden ved å gi en rammetillatelse for oppføring av en boligblokk på 4 etasjer med tilhørende parkeringskjeller. 
 • Smalvollskogen borettslag v/styret klaget på vedtaket om rammetillatelsen i august 2017. 
 • Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten tok ikke klagen til følge og saken ble oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
 • Varsel om adresseendring fra kommunen i forbindelse med byggeprosjektet ble mottatt av styret den 5. oktober 2017. 
 • Styret mottok bekreftelse på mottak av klagesaken fra fylkesmannen 18. oktober 2017. 
 • Styremedlem Karoline G. Torgersen overtok ansvaret for oppfølging av byggeprosjektet fra styremedlem Frede Ousland i overgangen oktober/november 2017.
 • Smalvollskogen borettslag v/styret sendte inn ytterligere kommentarer til klagen til Fylkesmannen i november 2017. 
 • Den 1. november 2017 fattet Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten vedtak om endring av adressene for Lavrans vei 1 og 3, samt Lavrans vei 1 B. Nye adresser ble: Lavrans vei 1 - Lavrans vei 3 A, Lavrans vei 3 - Lavrans vei 3 B og Lavrans vei 1 B -Lavrans vei 1 A, B og C. 
 • Klagesaken er pr. 3. mars 2018 til behandling hos Fylkesmannen.